dịch vụ seo hcm v cc sản phẩm khc của cng ty chng ti l dịch vụ seo tphcm hay cng ty seo hcm v dịch vụ seo tphcm dịch vụ seo hcm
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
TAF Military News

ข่าวสารทางทหารของประเทศไทยและทั่วโลกโดยทีมงาน TAF
สมาชิก TAF ในเว็บบอร์ด รวมถึงรวบรวมจากสื่อต่าง ๆแด่...ทหารกล้าราชนาวี เธอ...ผู้ไม่แพ้ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 03 May 2013 13:02

มิวสิควีดีโอเพลง "เธอผู้ไม่แพ้" เพลงนี้ จัดทำขึ้นเพื่อโปรโมท และใช้ประกอบในงานคอนเสิร์ต "Giving Love .... Giving Life" เพื่อหารายได้เข้า "กองทุนน้ำใจไทย เพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ" ซึ่งจะจัดแสดงในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ฯ โดยได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษจากบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ให้ใช้เพลงเธอผู้ไม่แพ้ของ เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย ในการจัดทำ

ในส่วนของแนวคิดในการจัดทำมิวสิควีดีโอเพลงนี้ ทางทีมงานผู้ผลิตสารคดีสะพานเดินเรือซึ่งเป็นผู้จัดทำมิวสิควีดีโอนี้ได้กล่าวว่า "สำหรับความตั้งใจของทีมงานในการผลิตงานชิ้นนี้ ก็เพื่อให้กำลังใจกับผู้สูญเสีย และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ อีกทั้งเพื่อให้กำลังใจกับประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ในขณะนี้

Last Updated on Friday, 03 May 2013 17:20
 
1-2 เมษา ได้เวลาทำหน้าที่ลูกผู้ชายไทย PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 30 March 2013 08:51

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกองทัพบกเรื่องการเตรียมเลือกทหารกองประจำการประจำปี 2556 ครับ

 

๑-๑๒ เม.ย.ทบ.เชิญชวนชายไทยเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ปี ๕๖


กองทัพบกจะทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ  ในปี ๕๖  ระหว่าง ๑ - ๑๒ เมษายน ๒๕๕๖ โดยผู้ที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกฯ ได้แก่ ผู้ที่เกิด พ.ศ.๒๕๓๕ (อายุ ๒๑ ปีบริบูรณ์) กับผู้ที่เกิด พ.ศ.๒๕๒๗ - ๒๕๓๔ (อายุ ๒๒ - ๒๙ ปีบริบูรณ์) เฉพาะคนที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือก
สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นทหารกองประจำการ จะได้รับสิทธิตามที่ทางราชการกำหนด คือ ได้รับเบี้ยเลี้ยง เงินเดือน และค่าตอบแทนพิเศษ  โดยได้รับเท่าเทียมกับข้าราชการระดับต้น และลูกจ้างประจำ และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว รวมเป็นเงิน ๙,๐๐๐  บาทต่อเดือน รวมทั้งเครื่อง    แต่งกาย, เครื่องนอน และของใช้ประจำตัว  นอกจากนี้ยังมีโอกาสพัฒนาตนเองในด้านบุคลิกภาพ, การศึกษา, อาชีพ และอื่นๆ ตามที่กองทัพได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียน และการฝึกวิชาชีพก่อนปลด นอกจากนี้ยังมีสิทธิสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกในโควตาทหารร้อยละ ๔๐ของทุกปี รวมทั้งนักเรียนจ่าทหารเรือและนักเรียนจ่าทหารอากาศ (ขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่เป็นทหาร)เป็นต้น ตลอดจนมีสิทธิลดเวลารับราชการในกองประจำการตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อแสดงหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือก 
เพื่อให้การตรวจเลือกฯ เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม กองทัพบกได้วางมาตรการป้องกันการทุจริตไว้อย่างรัดกุม ได้แก่ จัดตั้งคณะกรรมการตรวจเลือก ๑๕๓ คณะ แต่ละคณะจะจัดประธานกรรมการการตรวจเลือกเป็นผู้นำหน่วยระดับกองพันขึ้นไป และมีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการตรวจเลือกฯ  ซึ่งจะทำให้สามารถติดตามผลการตรวจเลือกฯ และตรวจสอบใบรับรองผลการ    ตรวจเลือก (สด.๔๓)  ตลอดจนการดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ที่ขาดการตรวจเลือกฯ โดยเมื่อเสร็จสิ้นการ   ตรวจเลือกฯ แล้ว ประชาชนสามารถตรวจสอบผลการตรวจเลือกฯ ได้ทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน www.tdd.mi.th, www.sussadee.com
กองทัพบกขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อว่า จะมีผู้ใดสามารถช่วยเหลือให้ไม่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกโดยไม่มีความผิดได้ และขอย้ำว่าใบรับรองผลการตรวจเลือก (สด.๔๓) จะต้องได้รับจากประธานกรรมการตรวจเลือกฯ ในวันตรวจเลือกเท่านั้น  หากได้รับจากบุคคลอื่นหรือวันอื่น ถือว่าเป็นเอกสารที่ทางราชการไม่ได้ออกให้  ไม่สามารถที่จะนำไปแสดงในการสมัครงานหรือใช้ในกรณีอื่นได้   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ๐ - ๒๒๒๓ – ๓๒๕๙,   ๐ - ๒๒๒๓ - ๓๔๒๑, ๐ - ๒๒๒๓ - ๑๗๓๓ ต่อ ๙๑๙๘๐

 
การบินโปรยน้ำเพื่อลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 30 March 2013 08:37

พลอากาศโท อนิรุท กิตติรัต ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายกิจการพลเรือน พร้อมด้วยผู้แทนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ การแก้ไขปัญหาหมอกควันทางภาคเหนือ โดยกองทัพอากาศให้การสนับสนุนอากาศยานในการโปรยน้ำเพื่อช่วยลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ณ กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่

จากปัญหาฝุ่นละอองและหมอกควันที่เพิ่มมากขึ้น กองทัพอากาศจึงมีแนวคิดในการใช้อากาศยานขึ้นปฏิบัติภารกิจการบินโปรยน้ำเพื่อลดปัญหามลพิษดังกล่าว โดยได้จัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 2 ก (BT-67) จำนวน 3 เครื่อง พร้อมในการปฏิบัติภารกิจ โดยที่เครื่องบิน 1 เครื่อง สามารถบรรทุกน้ำได้ประมาณ 3784 ลิตร โดยบินโปรยน้ำที่ระยะความสูง 4000-7000 ฟุต เหนือพื้นดิน โดยกองทัพอากาศได้วางแผนการบินใว้วันละ 2 ช่วงเวลา คือช่วงเวลา 0900-1200 และ 1300-1500 มีเที่ยวบินรวมทั้งสิ้น 6 เที่ยวบิน โดยน้ำที่ใช้โปรยน้ำเป็นน้ำสะอาดที่ไม่มีอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยและสิ่งมีชีวิตในพื้นที่  ในการปฏิบัติครั้งนี้จะเน้นบริเวณเขตพื้นที่ชุมชนที่มีประชาชนอาศัยหนาแน่น และดำเนินการในช่วงแรกประมาณ 15 วัน โดยจะมีการประเมินสถานการณ์ปริมาณฝุ่นละอองและหมอกควัน พร้อมทั้งวงแผนร่วมกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเพื่อนำเครื่องบินมาปฏิบัติภารกิจฝนหลวงต่อไป

Last Updated on Saturday, 30 March 2013 09:04
 
ครม.อนุมัติ F-16 MLU เฟส 2 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 13 March 2013 16:02


ภาพทั้งหมดขอขอบคุณ TAI

13/03/2556 16.00 น. ThaiArmedForce.com - ครม.อนุมัติงบประมาณให้กองทัพอากาศทำ MLU ของ F-16 ในเฟสที่ 2

วานนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณในโครงการปรับปรุงช่วงครึ่งอายุหรือ Mid-Life Upgrade (MLU) ของเครื่องบินขับไล่แบบ F-16A/B ในระยะที่ 2 มูลค่า 5,700 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นการจัดหาอุปกรณ์สำหรับทำ MLU ให้กับ F-16 อีก 6 ลำ โดยโครงการจะดำเนินในปีงบประมาณ 2556-2558

Last Updated on Wednesday, 13 March 2013 16:10
 
ทบ. และ DTI ลงนามพัฒนาจรวดหลายลำกล้องนำวิถี PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 07 March 2013 23:10

07/03/2556 23.30 น. ThaiArmedForce.com - วันนี้ ที่กองบัญชาการกองทัพบก สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) และกองทัพบกได้จัดพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจในการพัฒนาระบบจรวดหลายลำกล้องแบบ DTI-1 และ DTI-1G โดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

Last Updated on Thursday, 07 March 2013 23:15
 


Page 5 of 22

Who's Online

We have 85 guests and 2 members online

Comment ล่าสุด

  • ชอบรูปคอบร้าติด จรวดเต็มยศแบบนี ้จริงๆ
  • ดีทุกอย่างครับ แต่ขอติอย่างเดี ยวครับ เรื่องระบบจุ...
  • m-113 ในภาพเดียวกับที ่มีฮัมวี่เป็นเว อร์ชั่น (var...
  • เป็นการจัดซื้อท ี่คุ้มค่าที่สุด โครงการหนึ่งของ ทอ...
  • นอกเหนือจากต้อง การปรับปรุงให้ม ีความทันสมัยมาก ขึ...

ข้อมูลของผู้ใช้QR Code for TAF

TAF Social Networkทุกท่านสามารถติดตาม
ThaiArmedForce.com
ใน Social Network ได้ที่


กด Like TAF ใน Facebook ได้ที่นี่

Follow TAF ใน Twitter ได้ที่นี่

Instagram

กด Follow TAF ใน Foursuare ได้ที่นี่