dịch vụ seo hcm v cc sản phẩm khc của cng ty chng ti l dịch vụ seo tphcm hay cng ty seo hcm v dịch vụ seo tphcm dịch vụ seo hcm
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
TAF Military News

ข่าวสารทางทหารของประเทศไทยและทั่วโลกโดยทีมงาน TAF
สมาชิก TAF ในเว็บบอร์ด รวมถึงรวบรวมจากสื่อต่าง ๆแด่...ทหารกล้าราชนาวี เธอ...ผู้ไม่แพ้ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 03 May 2013 13:02

มิวสิควีดีโอเพลง "เธอผู้ไม่แพ้" เพลงนี้ จัดทำขึ้นเพื่อโปรโมท และใช้ประกอบในงานคอนเสิร์ต "Giving Love .... Giving Life" เพื่อหารายได้เข้า "กองทุนน้ำใจไทย เพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ" ซึ่งจะจัดแสดงในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ฯ โดยได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษจากบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ให้ใช้เพลงเธอผู้ไม่แพ้ของ เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย ในการจัดทำ

ในส่วนของแนวคิดในการจัดทำมิวสิควีดีโอเพลงนี้ ทางทีมงานผู้ผลิตสารคดีสะพานเดินเรือซึ่งเป็นผู้จัดทำมิวสิควีดีโอนี้ได้กล่าวว่า "สำหรับความตั้งใจของทีมงานในการผลิตงานชิ้นนี้ ก็เพื่อให้กำลังใจกับผู้สูญเสีย และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ อีกทั้งเพื่อให้กำลังใจกับประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ในขณะนี้

Last Updated on Friday, 03 May 2013 17:20
 
1-2 เมษา ได้เวลาทำหน้าที่ลูกผู้ชายไทย PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 30 March 2013 08:51

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกองทัพบกเรื่องการเตรียมเลือกทหารกองประจำการประจำปี 2556 ครับ

 

๑-๑๒ เม.ย.ทบ.เชิญชวนชายไทยเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ปี ๕๖


กองทัพบกจะทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ  ในปี ๕๖  ระหว่าง ๑ - ๑๒ เมษายน ๒๕๕๖ โดยผู้ที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกฯ ได้แก่ ผู้ที่เกิด พ.ศ.๒๕๓๕ (อายุ ๒๑ ปีบริบูรณ์) กับผู้ที่เกิด พ.ศ.๒๕๒๗ - ๒๕๓๔ (อายุ ๒๒ - ๒๙ ปีบริบูรณ์) เฉพาะคนที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือก
สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นทหารกองประจำการ จะได้รับสิทธิตามที่ทางราชการกำหนด คือ ได้รับเบี้ยเลี้ยง เงินเดือน และค่าตอบแทนพิเศษ  โดยได้รับเท่าเทียมกับข้าราชการระดับต้น และลูกจ้างประจำ และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว รวมเป็นเงิน ๙,๐๐๐  บาทต่อเดือน รวมทั้งเครื่อง    แต่งกาย, เครื่องนอน และของใช้ประจำตัว  นอกจากนี้ยังมีโอกาสพัฒนาตนเองในด้านบุคลิกภาพ, การศึกษา, อาชีพ และอื่นๆ ตามที่กองทัพได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียน และการฝึกวิชาชีพก่อนปลด นอกจากนี้ยังมีสิทธิสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกในโควตาทหารร้อยละ ๔๐ของทุกปี รวมทั้งนักเรียนจ่าทหารเรือและนักเรียนจ่าทหารอากาศ (ขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่เป็นทหาร)เป็นต้น ตลอดจนมีสิทธิลดเวลารับราชการในกองประจำการตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อแสดงหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือก 
เพื่อให้การตรวจเลือกฯ เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม กองทัพบกได้วางมาตรการป้องกันการทุจริตไว้อย่างรัดกุม ได้แก่ จัดตั้งคณะกรรมการตรวจเลือก ๑๕๓ คณะ แต่ละคณะจะจัดประธานกรรมการการตรวจเลือกเป็นผู้นำหน่วยระดับกองพันขึ้นไป และมีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการตรวจเลือกฯ  ซึ่งจะทำให้สามารถติดตามผลการตรวจเลือกฯ และตรวจสอบใบรับรองผลการ    ตรวจเลือก (สด.๔๓)  ตลอดจนการดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ที่ขาดการตรวจเลือกฯ โดยเมื่อเสร็จสิ้นการ   ตรวจเลือกฯ แล้ว ประชาชนสามารถตรวจสอบผลการตรวจเลือกฯ ได้ทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน www.tdd.mi.th, www.sussadee.com
กองทัพบกขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อว่า จะมีผู้ใดสามารถช่วยเหลือให้ไม่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกโดยไม่มีความผิดได้ และขอย้ำว่าใบรับรองผลการตรวจเลือก (สด.๔๓) จะต้องได้รับจากประธานกรรมการตรวจเลือกฯ ในวันตรวจเลือกเท่านั้น  หากได้รับจากบุคคลอื่นหรือวันอื่น ถือว่าเป็นเอกสารที่ทางราชการไม่ได้ออกให้  ไม่สามารถที่จะนำไปแสดงในการสมัครงานหรือใช้ในกรณีอื่นได้   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ๐ - ๒๒๒๓ – ๓๒๕๙,   ๐ - ๒๒๒๓ - ๓๔๒๑, ๐ - ๒๒๒๓ - ๑๗๓๓ ต่อ ๙๑๙๘๐

 
การบินโปรยน้ำเพื่อลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 30 March 2013 08:37

พลอากาศโท อนิรุท กิตติรัต ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายกิจการพลเรือน พร้อมด้วยผู้แทนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ การแก้ไขปัญหาหมอกควันทางภาคเหนือ โดยกองทัพอากาศให้การสนับสนุนอากาศยานในการโปรยน้ำเพื่อช่วยลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ณ กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่

จากปัญหาฝุ่นละอองและหมอกควันที่เพิ่มมากขึ้น กองทัพอากาศจึงมีแนวคิดในการใช้อากาศยานขึ้นปฏิบัติภารกิจการบินโปรยน้ำเพื่อลดปัญหามลพิษดังกล่าว โดยได้จัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 2 ก (BT-67) จำนวน 3 เครื่อง พร้อมในการปฏิบัติภารกิจ โดยที่เครื่องบิน 1 เครื่อง สามารถบรรทุกน้ำได้ประมาณ 3784 ลิตร โดยบินโปรยน้ำที่ระยะความสูง 4000-7000 ฟุต เหนือพื้นดิน โดยกองทัพอากาศได้วางแผนการบินใว้วันละ 2 ช่วงเวลา คือช่วงเวลา 0900-1200 และ 1300-1500 มีเที่ยวบินรวมทั้งสิ้น 6 เที่ยวบิน โดยน้ำที่ใช้โปรยน้ำเป็นน้ำสะอาดที่ไม่มีอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยและสิ่งมีชีวิตในพื้นที่  ในการปฏิบัติครั้งนี้จะเน้นบริเวณเขตพื้นที่ชุมชนที่มีประชาชนอาศัยหนาแน่น และดำเนินการในช่วงแรกประมาณ 15 วัน โดยจะมีการประเมินสถานการณ์ปริมาณฝุ่นละอองและหมอกควัน พร้อมทั้งวงแผนร่วมกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเพื่อนำเครื่องบินมาปฏิบัติภารกิจฝนหลวงต่อไป

Last Updated on Saturday, 30 March 2013 09:04
 
ครม.อนุมัติ F-16 MLU เฟส 2 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 13 March 2013 16:02


ภาพทั้งหมดขอขอบคุณ TAI

13/03/2556 16.00 น. ThaiArmedForce.com - ครม.อนุมัติงบประมาณให้กองทัพอากาศทำ MLU ของ F-16 ในเฟสที่ 2

วานนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณในโครงการปรับปรุงช่วงครึ่งอายุหรือ Mid-Life Upgrade (MLU) ของเครื่องบินขับไล่แบบ F-16A/B ในระยะที่ 2 มูลค่า 5,700 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นการจัดหาอุปกรณ์สำหรับทำ MLU ให้กับ F-16 อีก 6 ลำ โดยโครงการจะดำเนินในปีงบประมาณ 2556-2558

Last Updated on Wednesday, 13 March 2013 16:10
 
ทบ. และ DTI ลงนามพัฒนาจรวดหลายลำกล้องนำวิถี PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 07 March 2013 23:10

07/03/2556 23.30 น. ThaiArmedForce.com - วันนี้ ที่กองบัญชาการกองทัพบก สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) และกองทัพบกได้จัดพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจในการพัฒนาระบบจรวดหลายลำกล้องแบบ DTI-1 และ DTI-1G โดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

Last Updated on Thursday, 07 March 2013 23:15
 


Page 5 of 22

Who's Online

We have 62 guests online

Comment ล่าสุด

  • เป็นการจัดซื้อท ี่คุ้มค่าที่สุด โครงการหนึ่งของ ทอ...
  • นอกเหนือจากต้อง การปรับปรุงให้ม ีความทันสมัยมาก ขึ...
  • หัวใจของสงครามย ุคที่4 ไม่ใช่เครื่องมื อ อย่าวเดีย...
  • โฆษณาชวนเชื่อจร ิงๆกองทัพเรา
  • @thaipc โยงมั่วไปหมดแล้ ว

ข้อมูลของผู้ใช้QR Code for TAF

TAF Social Networkทุกท่านสามารถติดตาม
ThaiArmedForce.com
ใน Social Network ได้ที่


กด Like TAF ใน Facebook ได้ที่นี่

Follow TAF ใน Twitter ได้ที่นี่

Instagram

กด Follow TAF ใน Foursuare ได้ที่นี่