กองทัพเรือ DTI และบริษัทเอกชนสองบริษัทลงนามในสัญญาร่วมวิจัย UAV ขึ้นลงทางดิ่ง

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กองทัพเรือ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) บริษัท เสรีสรรพกิจ จำกัด และบริษัท กษมาเฮลิคอปเตอร์ จำกัด ร่วมกันลงนามในสัญญาการร่วมวิจัยโครงการวิจัยอากาศยานไร้นักบินขึ้นลงทางดิ่ง ภายใต้ทุนวิจัย 20 ล้านบาท โดยเป็นการต่อยอดจากการวิจัยอากาศยานไร้นักบินขึ้นลงทางดิ่งของกองทัพเรือเพื่อพัฒนาและเตรียมการในการเข้าสู่สายการผลิตต่อไป

โครงการวิจัยอากาศยานไร้นักบินขึ้นลงทางดิ่งเป็นโครงการวิจัยของกองทัพเรือเพื่อจัดสร้างอากาศยานไร้นักบินขึ้นลงทางดิ่งตามความต้องการทางยุทธการของผู้ใช้ในกองทัพเรือ โดยกองทัพเรือได้ร่วมมือกับบริษัทเอกชน 2 บริษัทคือ บริษัท เสรีสรรพกิจ จำกัด และบริษัท กษมาเฮลิคอปเตอร์ จำกัด ในการวิจัยและจัดสร้างต้นแบบจนได้ต้นแบบอากาศยานไร้นักบินขึ้นลงทางดิ่ง ซึ่งทำให้ต่อมาทั้งกองทัพเรือและบริษัทเอกชนทั้งสองจึงได้ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ในการต่อยอดการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสื่อสารของตัวอากาศยาน พัฒนาสมรรถนะของเครื่องให้ใช้งานได้จริง รวมถึงเตรียมการเพื่อเปิดสายการผลิตในการผลิตเข้าประจำการต่อไป โดยรูปร่างจะต่างจากอากาศยานต้นแบบที่เห็นอยู่ ซึ่งในขั้นต้นจะทำการผลิตในช่วงแรกจำนวน 2 ลำ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาราว 2 ปี

 

2018  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates