ต้นแบบปืนใหญ่อัตตาจรจากงานวิจัยของศอว.ศอพท.

11/01/2555 01.00 น. ThaiArmedForce.com - ศอว.ศอพท.แสดงและสาธิตการยิงของต้นแบบปืนใหญ่อัตตาจร 3 แบบที่อยู่ในระหว่างพัฒนาและผลิตเข้าประจำการในกองทัพบก

ในการสาธิตการปฏิบัติการของเหล่าทหารปืนใหญ่ของกองทัพบกเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร (ศอว.ศอพท.) กระทรวงกลาโหมได้นำต้นแบบของปืนใหญ่อัตตาจรประเภทต่าง ๆ มาแสดงและทำการยิงสาธิตด้วย

โดยปืนใหญ่ที่นำมาแสดงนั้นเป็นขนาด 105 มม. 1 แบบ และขนาด 155 มม. อีก 2 แบบ โดยแบบแรกเป็นปืนใหญ่ขนาด 155 มม.ซึ่งออกแบบให้มีล้อและระบบขับเคลื่อนตัดตั้งอยู่บนตัวปืน และใช้ระบบไฮโดลิคในการช่วยตั้งยิง ทำให้ปืนสามารถเคลื่อนที่ได้โดยไม่ต้องใช้รถ

ส่วนปืนใหญ่ขนาด 155 มม. อัตตาจรที่น่าสนใจอีกแบบหนึ่งก็คือการพัฒนาปืนใหญ่เพื่อติดตั้งกับรถบรรทุกขนาดใหญ่ โดย ศอว.ศอพท. ได้ใช้รถบรรทุกแบบเก่าที่มีใช้งานอยู่แล้วมาทดลองติดตั้งปืนใหญ่แบบ Soltam M71 ซึ่งเป็นปืนใหญ่ที่กองทัพบกเคยมีประจำการมาปรับปรุงโดยตัดล้อออกและติดตั้งกับตัวรถ นอกจากนั้นยังติดตั้งระบบไฮโดรลิคที่ใช้ในการช่วยตั้งยิง และติดตั้งขาหยั่งเพื่อช่วยสร้างความมั่นคงในการยิง โดยคาดว่าน่าจะได้ต้นแบบมาจากปืนใหญ่อัตตาจรแบบ CEASAR ที่กองทัพบกมีประจำการ ตัวปืนทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติและใช้พลประจำปืน 6 คน

ทั้งนี้ ศอว.ศอพท. กำลังอยู่ในระหว่างการจัดหารถบรรทุกแขนาดใหญ่แบบ Volvo FM13 เพื่อมาทดแทนรถบรรทุกแบบเก่า รวมถึงศอว.ศอพท.ยังได้รับงบประมาณในการสร้างต้นแบบคันที่สองแล้วในปีงบประมาณนี้ โดยปืนใหญ่แบบนี้อยู่ในระหว่างการขอรับการรับรองมาตราฐานยุทโธปกรณ์จากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานยุทโธปกรณ์ กองทัพบก (กมย.ทบ.)

และต้นแบบปืนใหญ่อัตตาจรอีกแบบหนึ่งคือต้นแบบปืนใหญ่อัตตาจรขนาด 105 มม. ซึ่งใช้ลำกล้องปืนใหญ่แบบ M425 ติดตั้งกับรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ โดยปืนใหญ่ระบบนี้มีพลประจำรถทั้งหมด 6 คน การปฏิบัติงานกับปืนใหญ่ยังคงใช้คนควบคุมและบังคับ แต่ตัวปืนใหญ่ถูกติดตั้งอยู่บนรถบรรทุก จึงทำให้การตั้งยิงสามารถทำได้ในเวลาอันรวดเร็ว มีความคล่องตัวสูง สามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งยิงได้ง่าย ซึ่งศอว.ศอพท. มีขีดความสามารถในการหล่อผลิตลำกล้องปืนแบบ M425 ได้เอง

โดยในปัจจุบัน ปืนใหญ่แบบนี้ได้ผ่านการรับรองจาก กมย.ทบ.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และกำลังเข้าสู่สายการผลิต โดยได้รับการสั่งผลิตล็อตแรกจำนวน 9 ระบบเข้าประจำการในกองพลทหารราบของกองทัพบก (คาดว่าจะเป็นกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์)

สำหรับสมาชิก TAF ที่สนใจแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ สามารถเข้าไปร่วมพูดคุยได้ที่กระทู้ในเว็บบอร์ด

"RENAMED: โครงการวิจัยและพัฒนาปืนใหญ่แบบต่างๆของ ศอว.ศอพท."

http://www.thaiarmedforce.com/distribution/viewtopic.php?f=5&t=1903

2018  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates