เกาหลีใต้และไทยลงนามความร่วมมือทางการทหาร


หน้าเว็บไซต์ของ Defense Acquisition Program Administration (DAPA)

09/07/2556 23.00 น. ThaiArmedForce.com -Jane's รายงานเมื่อวานนี้ว่า หน่วยงานจัดหายุทโธปกรณ์ของเกาหลีใต้หรือ Defense Acquisition Program Administration (DAPA) ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมของไทยก่อนความเป็นไปได้ที่จะมีการจัดหายุทโธกรณ์ของเกาหลีใต้จากไทย

 

โดยรายงานระบุว่าการลงนามในบันทึกความเข้าใจนี้ยังรวมถึงการเพิ่มขอบเขตความร่วมมือในด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างสำนักงานเพื่อการพัฒนาทาทหารหรือ Agency for Defence Development (ADD) ของเกาหลีใต้กับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์กรมหาชน) หรือ DTI ของไทย แต่ไม่ได้เจาะจงถึงโครงการการวิจัยเฉพาะ นอกจากนั้น ยังมีการปรับปรุงบันทึกความร่วมมือฉบับเก่าซึ่งทำให้แน่ใจว่ายุทโธปกรณ์ที่เกาหลีใต้ส่งออกให้ไทยจะมีคุณภาพ

ทั้งนี้ การลงนามนี้เกิดขึ้นก่อนหน้าช่วงเวลาที่คาดว่าคณะรัฐมนตรีจะอนุมัติให้กองทัพเรือจัดหาเรือฟริเกตุสมรรนะสูงจากเกาหลีใต้ ซึ่ง ThaiArmedForce.com คาดว่าบันทีกความเข้าใจนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหาในครั้งนี้ รวมถึงโครงการจัดหาอากาศยานทดแทนเครื่องบินขับไล่ฝึกแบบ L-39ZA/ART ที่กองทัพอากาศกำลังเริ่มโครงการในอนาคตอันใกล้นี้อีกด้วย

สมาชิกที่สนใจสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นนี้ได้ในกระทู้ต่อไปนี้ในเว็บบอร์ด

MERGED: ความร่วมมือกองทัพไทยกับต่างประเทศ

http://www.thaiarmedforce.com/distribution/viewtopic.php?f=32&t=3170

MERGED: สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

http://www.thaiarmedforce.com/distribution/viewtopic.php?f=32&t=3030

 


 

South Korea and Thailand look to enhanced defence collaboration

Publication:Jane's Defence Industry
Author:Jon Grevatt, Bangkok
Section:MARKET INTELLIGENCE
Countries:
Korea, South
Thailand
Last posted:2013-07-09

South Korea and Thailand have moved to expand defence collaboration activities before potential military trade between the two countries.

The Seoul-based Defense Acquisition Program Administration (DAPA) said on 4 July it had agreed with Thailand's Ministry of Defence (MoD) to increase the scope of bilateral military research and development (R&D) programmes and update an existing accord that assures quality of South Korean defence exports.

The expanded scope of R&D will feature "joint development" and "technical co-operation" in unspecified areas and will be a focus of collaboration between the South Korean Agency for Defence Development (ADD) and Thailand's Defence Research Institute (DTi) - the respective countries' leading military research centres.

http://www.janes.com/article/24241/south-korea-and-thailand-look-to-enhanced-defence-collaboration

2018  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates