dịch vụ seo hcm v cc sản phẩm khc của cng ty chng ti l dịch vụ seo tphcm hay cng ty seo hcm v dịch vụ seo tphcm dịch vụ seo hcm
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
TAF Special #33 - DTI-1 Hand Over to RTA | การส่งมอบต้นแบบจรวดหลายลำกล้องแบบ DTI-1 ให้กับกองทัพบก PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 24 January 2011 19:45

วันนี้ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ DTI ได้ทำพิธีส่งมอบต้นแบบจรวดหลายลำกล้องแบบ DTI-1 ให้กับกองพลทหารปืนใหญ่ กองทัพบก ณ ที่ตั้งกองพลทหารปืนใหญ่ ซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ภายในแผนแม่บทการวิจัยและพัฒนาจรวดเพื่อความมั่นคงที่กระทรวงกลาโหมได้จัดทำขึ้น โดยในงานมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารบก ประธานคณะกรรมการและผู้อำนวยการของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)  ผู้บังคับการกองพลทหารปืนใหญ่ รวมถึงนายทหารชั้นผู้ใหญ่จากทั้งสามเหล่าทัพ และกำลังพลของกองพลทหารปืนใหญ่เข้าร่วมในพิธี ซึ่งถือเป็นการเปิดตัวผลงานแรกของ DTI อีกด้วย

งานเริ่มต้นด้วยการกล่าวรายงานของพลโท ฐิตินันท์ ธัญญะสิริ ผู้อำนวยการของ DTI เกี่ยวกับความเป็นมาของระบบจรวดหลายลำกล้องแบบ DTI-1 ซึ่งจัดสร้างจากการได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดย DTI มีภารกิจในการจัดสร้างและพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อเข้าประจำการในกองทัพไทยต่อไป

 

หลังจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ์ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ได้กระทำพิธีส่งมอบต้นแบบจรวดระบบนี้ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กดปุ่มเปิดม่านเพื่อเป็นการเปิดตัวระบบจรวดแบบ DTI-1 ต่อสาธารณะชน

ต่อมาพลอากาศเอกธเรศ ปุณศรี ประธานคณะกรรมการของ DTI ได้ส่งมอบรายการยุทโธปกรณ์ให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อส่งต่อให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก และส่งมอบต่อให้พลตรีสุกิจ เนื่องจำนงค์ ผู้บังคับการกองพลทหารปืนใหญ่ ในฐานะหน่วยผู้ใช้

หลังจากนั้น คณะนายทหารได้เดินชมระบบจรวดหลายลำกล้องแบบ DTI-1 ซึ่งก่อนหน้านั้น ทางกองพลทหารปืนใหญ่ได้สาธิตการตั้งยิงของระบบจรวดแบบนี้ โดยใช้กำลังพลประจำระบบจรวดของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 711 ที่ได้รับการฝึกมาให้ทำงานกับระบบจรวดนี้ โดยระบบจรวดแบบนี้ประกอบไปด้วยรถสองคัน คันแรกเป็นรถบรรจุจรวดซึ่งมีแท่นบรรทุกจรวดจำนวน 4 นัด และอีกคันเป็นรถยิงซึ่งติดตั้งแท่นยิงที่สามารถยิงได้จำนวน 4 นัดพร้อมกับห้องควบคุมการยิงในบริเวณส่วนหน้าของตัวรถ

หลังจากได้รับตำแหน่งเป้าหมายที่ต้องทำการยิงแล้ว รถยิงจะทำการเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งตั้งยิง โดยตัวรถจะมีขาตั้งไฮโดรลิคจำนวน 4 ขาซึ่งจะกดลงกับพื้นในระหว่างยิงเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตัวรถ

กำลังพลจะใช้ข้อมูลจากหลายส่วนในการหาหลักฐานยิงหรือการหามุมทิศ มุมภาค เพื่อปรับแท่นยิงให้อยู่ในตำแหน่งที่สามารถทำการยิงได้อย่างถูกต้อง โดยนอกจากข้อมูลพิกัดของเป้าหมายที่จะทำการยิงแล้ว ยังต้องใช้ข้อมูลสภาพอากาศเพื่อทำให้ตัวลูกจรวดที่เคลื่อนที่แบบ Projectile นั้นวิ่งเข้าหาเป้าหมายได้ โดยบนตัวรถจะมีห้องควบคุมการยิงซึ่งกำลังพลจะใช้คอมพิวเตอร์ในการหาค่าต่าง ๆ ที่จำเป็นและประมวลผลออกมาเป็นหลักฐานยิง

หลังจากได้หลักฐานยิง กำลังพลจะทำการยกแท่นยิงขึ้นตามมุมทิศและมุมภาคที่ได้คำนวณเอาไว้ โดยแท่นยิงนั้นสามารถทำการยกได้ทั้งการยกแบบอัตโนมัติซึ่งจะถูกควบคุมจากในห้องควบคุมการยิงและการยกด้วยการบังคับด้วยมือโดยใช้กล้องเล็งที่ติดตั้งอยู่ข้างตัวรถ

หลังจากแท่นยิงเข้าสู่ตำแหน่งที่ถูกต้องและพร้อมสำหรับการทำการยิงแล้ว กำลังพลประจำรถจะทำการตรวจสอบระบบไฟฟ้าของแท่นยิงเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อทำให้แน่ใจว่าระบบทุกอย่างพร้อม ก่อนทำการขออนุญาตยิง

ในการยิงจริงนั้น ตัวลูกจรวดจะวิ่งออกจากแท่นยิงด้วยความเร็วราว 5 มัค หรือ 5 เท่าของความเร็วเสียง และใช้เวลาในการเดินทางเข้าสู่เป้าหมายที่ระยะยิงไกลสุดที่ 180 กิโลเมตรราว 2 นาที การยิงสามารถทำได้ทั้งการยิงทะละนัดและการยิงแบบซัลโวเป็นชุด และลูกจรวด 1 นัดมีรัศมีการทำลายได้ราว 1 สนามฟุตบอล

เมื่อยิงเสร็จสิ้น รถบรรจุจรวดสามารถทำการโหลดจรวดชุดใหม่ทั้ง 4 นัดได้ภายในเวลา 20 นาที เพื่อพร้อมสำหรับการทำการยิงอีกครั้ง ในปัจจุบันระบบจรวดหลายลำกล้องแบบ DTI-1 นั้นเป็นระบบจรวดที่ไม่นำวิถี ซึ่ง DTI มีโครงการที่จะพัฒนาระบบนำวิถีเพื่อติดตั้งกับระบบจรวดแบบ DTI-1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการยิงให้มากยิ่งขึ้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวในระหว่างการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวในตอนหนึ่งว่า ในอดีตประเทศไทยต้งอนำเข้าอาวุธจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นการจ่ายงบประมาณออกไปยังต่างประเทศ และในหลายครั้งยังมีข้อจำกัดที่ทำให้ไม่สามารถจัดหาระบบอาวุธที่ต้องการได้ กระทรวงกลาโหมจึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ด้วยการใช้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบอาวุธให้กับเหล่าทัพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทัพและประเทศชาติ

ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ได้กล่าวในตอนหนึ่งว่า การสร้างอุตสาหกรรมป้องกันประเทศถือเป็นภารกิจที่ท้าทาย แต่ถ้าทำสำเร็จ นอกจากประเทศไทยจะได้มีโอกาสในการใช้อาวุธที่ผลิตด้วยตนเองแล้ว การเป็นเจ้าของเทคโนโลยียังทำให้ประเทศไทยสามารถซ่อมบำรุงและพัฒนาระบบอาวุธของตนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ซึ่งนอกจากการสร้างความเข้มแข็งและสร้างการพึ่งพาตนเองด้านการทหารแล้ว การวิจัยและพัฒนายังเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่ช่วยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ช่วยสร้างเศรษฐกิจและสร้างงานให้กับวิศกรชาวไทย โดยในอนาคต

ทัง้นี้ กองพลทหารปืนใหญ่ในฐานะผู้ใช้งานจะนำต้นแบบระบบจรวดหลายลำกล้องแบบ DTI-1 ไปทำการฝึกและทดลองใช้งาน เพื่อหาข้อบกพร่องและให้คำแนะนำแก่ DTI ในการดำเนินการพัฒนาระบบจรวดแบบนี้ในรุ่นต่อ ๆ ไป

คณะทำงาน ThaiArmedForce.com ขอขอบคุณ


- สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
- กองพลทหารปืนใหญ่ กองทัพบก

Last Updated on Monday, 24 January 2011 19:53
 

Comments  

 
+3 #1 skyman 2011-01-24 19:52
เดี๋ยวรอชมแกลลอ รี่อีกสักครู่คร ับ
 
 
+7 #2 Raptor 2011-01-24 19:59
อยากเห็นภาพตอนย ิงจังครับ
 
 
+2 #3 skyman 2011-01-24 20:04
Quoting Raptor:
อยากเห็นภาพตอนย ิงจังครับ


วันนี้เขาไม่ได้ ยิงโชว์ให้ดูครั
 
 
0 #4 Raptor 2011-01-24 20:08
อ่อครับ เห็นคำนวนองศา บรรจุจรวด นึกว่ามียิงโชว์
 
 
0 #5 ajay 2011-01-24 20:18
ยินดีกับความก้า วหน้าของกองทัพไ ทยครับ พัฒนาต่อให้ได้ซ ัก 300 - 400 กม. กำลังดีครับ (เผื่อต้องลากเส ้นจากชายแดนไปถึ งที่เมืองหลวงเพ ื่อนบ้าน งุงิ งุงิ)
 
 
0 #6 helldiver 2011-01-24 21:47
ถ้าใช้พวก GPS/INS นำวิถีอีกนี่แหล ่มเลย
 
 
+3 #7 Kiss wawary 2011-01-24 21:48
Quoting ajay:
ยินดีกับความก้า วหน้าของกองทัพไ ทยครับ พัฒนาต่อให้ได้ซ ัก 300 - 400 กม. กำลังดีครับ (เผื่อต้องลากเส ้นจากชายแดนไปถึ งที่เมืองหลวงเพ ื่อนบ้าน งุงิ งุงิ)

Quoting ajay:
ยินดีกับความก้า วหน้าของกองทัพไ ทยครับ พัฒนาต่อให้ได้ซ ัก 300 - 400 กม. กำลังดีครับ (เผื่อต้องลากเส ้นจากชายแดนไปถึ งที่เมืองหลวงเพ ื่อนบ้าน งุงิ งุงิ)

นอกจากนั้นแล้วก ็ขอให้พัฒนาให้เ ป็นแบบนำวิถี โดยไวครับ
 
 
0 #8 kanaza 2011-01-24 23:45
สวยงามม สงสัยเค้าจะใช้ ลูกจรวดนำวิถีเด ิม ใน เครื่องยิงอันเด ิมแน่เลย
 
 
0 #9 zepia 2011-01-24 23:59
ชื่นใจครับ :lol:
 
 
0 #10 twk_nbl 2011-01-25 00:47
อีกหนึ่งก้าวของ กองทัพไทย ... ดีใจหลาย
 
 
0 #11 khanchai 2011-01-25 09:49
เยี่ยมมากครับ ฝีมือคนไทย เท่าที่ติดตามข่ าวแปลกใจกับระยะ การยิงครับ มากกว่าที่คาดไว ้ ตอนแรกคิดว่าจะไ ด้เพียงไม่ถึง 100 กิโลเมตร พัฒนาต่อให้เป็น นำวิถีนะครับ
 
 
0 #12 monsoon 2011-01-25 12:08
Reload ใช้เวลาถึง 20 นาที เลยหรือ
ผมว่าจุดนี้คงได ้พัฒนากันต่อแน่
 
 
0 #13 _yaris 2011-01-26 23:31
Quoting monsoon:
Reload ใช้เวลาถึง 20 นาที เลยหรือ
ผมว่าจุดนี้คงได ้พัฒนากันต่อแน่


20นาที 4ลูก ตกใช้เวลาต่อลูก 5นาที ผมว่าไม่ช้ามาก ที่เสียเวลาคือเ ราบรรจุทีละลูกเ ลยช้าไปหน่อยหาก พัฒนาให้บรรจุที ละ 4ลูก ใช้เวลา 5นาที จะดีมากคงต้องพั ฒนากันต่อไป ^^

ระบบนำวิถีผมว่า น่าสนับสนุนมากเ ลยครับพลังการทำ ลายล้างขนาดนี้ถ ้าติดตั้งระบบนำ วิถีคงจะน่ากลัว ทีเดียว ^^
 
 
0 #14 skyman 2011-01-27 11:14
ปกติระบบจรวดหลา ยลำกล้องจะมีจุด อ่อนที่การ reload จะช้าอยู่แล้วคร ับผม ส่วนกำลังพลประจ ำระบบ เท่าที่สังเกตุด ูมี 8 นายครับ
 
 
0 #15 warranan 2011-02-15 00:41
รถฐานยิงจรวด แบบ HF-4B
มีพลประจำรถ 3 นาย

รถบรรทุกและบรรจ ุจรวดแบบ QY-4B
มีพลประจำรถ 3 นาย

เบ็ตเสร็จ 2 คันรวม 6 นายครับ
 
 
-2 #16 phromthong 2011-04-19 20:39
จะมีการทดสอบกัน รึปล่าวครับบบบบ
 

สมาชิกเท่านั้นจึงสามารถแสดงความเห็นได้ โปรดสมัครสมาชิกหรือติดต่อผู้ดูแลระบบ
Only registered user is able to comment. Please register or contact administrator.

Who's Online

We have 150 guests online

Comment ล่าสุด

  • :-x
  • ยังไงก็ควรเอาขอ งในประเทศดีที่ส ุดเพราะเชื่อว่า เร...
  • ภารกิจพิเศษ อยู่ในชั้นความล ับคงไม่มีการเปิ ดเผยข้...
  • ไม่ทราบว่ามีควา มสามารถเหนือกว่ าเครื่องระดับเด ีย...
  • มีหมวกแล้ว ไซไวน์เดอร์ X จะมาไหมครับ ?

ข้อมูลของผู้ใช้QR Code for TAF

TAF Social Networkทุกท่านสามารถติดตาม
ThaiArmedForce.com
ใน Social Network ได้ที่


กด Like TAF ใน Facebook ได้ที่นี่

Follow TAF ใน Twitter ได้ที่นี่

Instagram

กด Follow TAF ใน Foursuare ได้ที่นี่