dịch vụ seo hcm v cc sản phẩm khc của cng ty chng ti l dịch vụ seo tphcm hay cng ty seo hcm v dịch vụ seo tphcm dịch vụ seo hcm
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
TAF Special #33 - DTI-1 Hand Over to RTA | การส่งมอบต้นแบบจรวดหลายลำกล้องแบบ DTI-1 ให้กับกองทัพบก Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 24 January 2011 19:45

วันนี้ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ DTI ได้ทำพิธีส่งมอบต้นแบบจรวดหลายลำกล้องแบบ DTI-1 ให้กับกองพลทหารปืนใหญ่ กองทัพบก ณ ที่ตั้งกองพลทหารปืนใหญ่ ซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ภายในแผนแม่บทการวิจัยและพัฒนาจรวดเพื่อความมั่นคงที่กระทรวงกลาโหมได้จัดทำขึ้น โดยในงานมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารบก ประธานคณะกรรมการและผู้อำนวยการของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)  ผู้บังคับการกองพลทหารปืนใหญ่ รวมถึงนายทหารชั้นผู้ใหญ่จากทั้งสามเหล่าทัพ และกำลังพลของกองพลทหารปืนใหญ่เข้าร่วมในพิธี ซึ่งถือเป็นการเปิดตัวผลงานแรกของ DTI อีกด้วย

งานเริ่มต้นด้วยการกล่าวรายงานของพลโท ฐิตินันท์ ธัญญะสิริ ผู้อำนวยการของ DTI เกี่ยวกับความเป็นมาของระบบจรวดหลายลำกล้องแบบ DTI-1 ซึ่งจัดสร้างจากการได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดย DTI มีภารกิจในการจัดสร้างและพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อเข้าประจำการในกองทัพไทยต่อไป

 

หลังจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ์ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ได้กระทำพิธีส่งมอบต้นแบบจรวดระบบนี้ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กดปุ่มเปิดม่านเพื่อเป็นการเปิดตัวระบบจรวดแบบ DTI-1 ต่อสาธารณะชน

ต่อมาพลอากาศเอกธเรศ ปุณศรี ประธานคณะกรรมการของ DTI ได้ส่งมอบรายการยุทโธปกรณ์ให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อส่งต่อให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก และส่งมอบต่อให้พลตรีสุกิจ เนื่องจำนงค์ ผู้บังคับการกองพลทหารปืนใหญ่ ในฐานะหน่วยผู้ใช้

หลังจากนั้น คณะนายทหารได้เดินชมระบบจรวดหลายลำกล้องแบบ DTI-1 ซึ่งก่อนหน้านั้น ทางกองพลทหารปืนใหญ่ได้สาธิตการตั้งยิงของระบบจรวดแบบนี้ โดยใช้กำลังพลประจำระบบจรวดของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 711 ที่ได้รับการฝึกมาให้ทำงานกับระบบจรวดนี้ โดยระบบจรวดแบบนี้ประกอบไปด้วยรถสองคัน คันแรกเป็นรถบรรจุจรวดซึ่งมีแท่นบรรทุกจรวดจำนวน 4 นัด และอีกคันเป็นรถยิงซึ่งติดตั้งแท่นยิงที่สามารถยิงได้จำนวน 4 นัดพร้อมกับห้องควบคุมการยิงในบริเวณส่วนหน้าของตัวรถ

หลังจากได้รับตำแหน่งเป้าหมายที่ต้องทำการยิงแล้ว รถยิงจะทำการเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งตั้งยิง โดยตัวรถจะมีขาตั้งไฮโดรลิคจำนวน 4 ขาซึ่งจะกดลงกับพื้นในระหว่างยิงเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตัวรถ

กำลังพลจะใช้ข้อมูลจากหลายส่วนในการหาหลักฐานยิงหรือการหามุมทิศ มุมภาค เพื่อปรับแท่นยิงให้อยู่ในตำแหน่งที่สามารถทำการยิงได้อย่างถูกต้อง โดยนอกจากข้อมูลพิกัดของเป้าหมายที่จะทำการยิงแล้ว ยังต้องใช้ข้อมูลสภาพอากาศเพื่อทำให้ตัวลูกจรวดที่เคลื่อนที่แบบ Projectile นั้นวิ่งเข้าหาเป้าหมายได้ โดยบนตัวรถจะมีห้องควบคุมการยิงซึ่งกำลังพลจะใช้คอมพิวเตอร์ในการหาค่าต่าง ๆ ที่จำเป็นและประมวลผลออกมาเป็นหลักฐานยิง

หลังจากได้หลักฐานยิง กำลังพลจะทำการยกแท่นยิงขึ้นตามมุมทิศและมุมภาคที่ได้คำนวณเอาไว้ โดยแท่นยิงนั้นสามารถทำการยกได้ทั้งการยกแบบอัตโนมัติซึ่งจะถูกควบคุมจากในห้องควบคุมการยิงและการยกด้วยการบังคับด้วยมือโดยใช้กล้องเล็งที่ติดตั้งอยู่ข้างตัวรถ

หลังจากแท่นยิงเข้าสู่ตำแหน่งที่ถูกต้องและพร้อมสำหรับการทำการยิงแล้ว กำลังพลประจำรถจะทำการตรวจสอบระบบไฟฟ้าของแท่นยิงเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อทำให้แน่ใจว่าระบบทุกอย่างพร้อม ก่อนทำการขออนุญาตยิง

ในการยิงจริงนั้น ตัวลูกจรวดจะวิ่งออกจากแท่นยิงด้วยความเร็วราว 5 มัค หรือ 5 เท่าของความเร็วเสียง และใช้เวลาในการเดินทางเข้าสู่เป้าหมายที่ระยะยิงไกลสุดที่ 180 กิโลเมตรราว 2 นาที การยิงสามารถทำได้ทั้งการยิงทะละนัดและการยิงแบบซัลโวเป็นชุด และลูกจรวด 1 นัดมีรัศมีการทำลายได้ราว 1 สนามฟุตบอล

เมื่อยิงเสร็จสิ้น รถบรรจุจรวดสามารถทำการโหลดจรวดชุดใหม่ทั้ง 4 นัดได้ภายในเวลา 20 นาที เพื่อพร้อมสำหรับการทำการยิงอีกครั้ง ในปัจจุบันระบบจรวดหลายลำกล้องแบบ DTI-1 นั้นเป็นระบบจรวดที่ไม่นำวิถี ซึ่ง DTI มีโครงการที่จะพัฒนาระบบนำวิถีเพื่อติดตั้งกับระบบจรวดแบบ DTI-1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการยิงให้มากยิ่งขึ้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวในระหว่างการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวในตอนหนึ่งว่า ในอดีตประเทศไทยต้งอนำเข้าอาวุธจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นการจ่ายงบประมาณออกไปยังต่างประเทศ และในหลายครั้งยังมีข้อจำกัดที่ทำให้ไม่สามารถจัดหาระบบอาวุธที่ต้องการได้ กระทรวงกลาโหมจึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ด้วยการใช้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบอาวุธให้กับเหล่าทัพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทัพและประเทศชาติ

ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ได้กล่าวในตอนหนึ่งว่า การสร้างอุตสาหกรรมป้องกันประเทศถือเป็นภารกิจที่ท้าทาย แต่ถ้าทำสำเร็จ นอกจากประเทศไทยจะได้มีโอกาสในการใช้อาวุธที่ผลิตด้วยตนเองแล้ว การเป็นเจ้าของเทคโนโลยียังทำให้ประเทศไทยสามารถซ่อมบำรุงและพัฒนาระบบอาวุธของตนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ซึ่งนอกจากการสร้างความเข้มแข็งและสร้างการพึ่งพาตนเองด้านการทหารแล้ว การวิจัยและพัฒนายังเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่ช่วยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ช่วยสร้างเศรษฐกิจและสร้างงานให้กับวิศกรชาวไทย โดยในอนาคต

ทัง้นี้ กองพลทหารปืนใหญ่ในฐานะผู้ใช้งานจะนำต้นแบบระบบจรวดหลายลำกล้องแบบ DTI-1 ไปทำการฝึกและทดลองใช้งาน เพื่อหาข้อบกพร่องและให้คำแนะนำแก่ DTI ในการดำเนินการพัฒนาระบบจรวดแบบนี้ในรุ่นต่อ ๆ ไป

คณะทำงาน ThaiArmedForce.com ขอขอบคุณ


- สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
- กองพลทหารปืนใหญ่ กองทัพบก

Last Updated on Monday, 24 January 2011 19:53
 

Comments  

 
+3 #1 skyman 2011-01-24 19:52
เดี๋ยวรอชมแกลลอ รี่อีกสักครู่คร ับ
 
 
+7 #2 Raptor 2011-01-24 19:59
อยากเห็นภาพตอนย ิงจังครับ
 
 
+2 #3 skyman 2011-01-24 20:04
Quoting Raptor:
อยากเห็นภาพตอนย ิงจังครับ


วันนี้เขาไม่ได้ ยิงโชว์ให้ดูครั
 
 
0 #4 Raptor 2011-01-24 20:08
อ่อครับ เห็นคำนวนองศา บรรจุจรวด นึกว่ามียิงโชว์
 
 
0 #5 ajay 2011-01-24 20:18
ยินดีกับความก้า วหน้าของกองทัพไ ทยครับ พัฒนาต่อให้ได้ซ ัก 300 - 400 กม. กำลังดีครับ (เผื่อต้องลากเส ้นจากชายแดนไปถึ งที่เมืองหลวงเพ ื่อนบ้าน งุงิ งุงิ)
 
 
0 #6 helldiver 2011-01-24 21:47
ถ้าใช้พวก GPS/INS นำวิถีอีกนี่แหล ่มเลย
 
 
+3 #7 Kiss wawary 2011-01-24 21:48
Quoting ajay:
ยินดีกับความก้า วหน้าของกองทัพไ ทยครับ พัฒนาต่อให้ได้ซ ัก 300 - 400 กม. กำลังดีครับ (เผื่อต้องลากเส ้นจากชายแดนไปถึ งที่เมืองหลวงเพ ื่อนบ้าน งุงิ งุงิ)

Quoting ajay:
ยินดีกับความก้า วหน้าของกองทัพไ ทยครับ พัฒนาต่อให้ได้ซ ัก 300 - 400 กม. กำลังดีครับ (เผื่อต้องลากเส ้นจากชายแดนไปถึ งที่เมืองหลวงเพ ื่อนบ้าน งุงิ งุงิ)

นอกจากนั้นแล้วก ็ขอให้พัฒนาให้เ ป็นแบบนำวิถี โดยไวครับ
 
 
0 #8 kanaza 2011-01-24 23:45
สวยงามม สงสัยเค้าจะใช้ ลูกจรวดนำวิถีเด ิม ใน เครื่องยิงอันเด ิมแน่เลย
 
 
0 #9 zepia 2011-01-24 23:59
ชื่นใจครับ :lol:
 
 
0 #10 twk_nbl 2011-01-25 00:47
อีกหนึ่งก้าวของ กองทัพไทย ... ดีใจหลาย
 
 
0 #11 khanchai 2011-01-25 09:49
เยี่ยมมากครับ ฝีมือคนไทย เท่าที่ติดตามข่ าวแปลกใจกับระยะ การยิงครับ มากกว่าที่คาดไว ้ ตอนแรกคิดว่าจะไ ด้เพียงไม่ถึง 100 กิโลเมตร พัฒนาต่อให้เป็น นำวิถีนะครับ
 
 
0 #12 monsoon 2011-01-25 12:08
Reload ใช้เวลาถึง 20 นาที เลยหรือ
ผมว่าจุดนี้คงได ้พัฒนากันต่อแน่
 
 
0 #13 _yaris 2011-01-26 23:31
Quoting monsoon:
Reload ใช้เวลาถึง 20 นาที เลยหรือ
ผมว่าจุดนี้คงได ้พัฒนากันต่อแน่


20นาที 4ลูก ตกใช้เวลาต่อลูก 5นาที ผมว่าไม่ช้ามาก ที่เสียเวลาคือเ ราบรรจุทีละลูกเ ลยช้าไปหน่อยหาก พัฒนาให้บรรจุที ละ 4ลูก ใช้เวลา 5นาที จะดีมากคงต้องพั ฒนากันต่อไป ^^

ระบบนำวิถีผมว่า น่าสนับสนุนมากเ ลยครับพลังการทำ ลายล้างขนาดนี้ถ ้าติดตั้งระบบนำ วิถีคงจะน่ากลัว ทีเดียว ^^
 
 
0 #14 skyman 2011-01-27 11:14
ปกติระบบจรวดหลา ยลำกล้องจะมีจุด อ่อนที่การ reload จะช้าอยู่แล้วคร ับผม ส่วนกำลังพลประจ ำระบบ เท่าที่สังเกตุด ูมี 8 นายครับ
 
 
0 #15 warranan 2011-02-15 00:41
รถฐานยิงจรวด แบบ HF-4B
มีพลประจำรถ 3 นาย

รถบรรทุกและบรรจ ุจรวดแบบ QY-4B
มีพลประจำรถ 3 นาย

เบ็ตเสร็จ 2 คันรวม 6 นายครับ
 
 
-2 #16 phromthong 2011-04-19 20:39
จะมีการทดสอบกัน รึปล่าวครับบบบบ
 

สมาชิกเท่านั้นจึงสามารถแสดงความเห็นได้ โปรดสมัครสมาชิกหรือติดต่อผู้ดูแลระบบ
Only registered user is able to comment. Please register or contact administrator.

Who's Online

We have 80 guests online

Comment ล่าสุด

  • ขอแสดงความเสียใ จและอาลัยใน นบ. ผู้วายชนม์อีกคร ั้...
  • ดีใจกับข้าราชกา รกองบินตำรวจด้ว ยครับที่ได้เครื ่อ...
  • อะไรก็ได้ครับเท ่าที่กองทัพอากา ศผู้ใช้งานจะพิจ าร...
  • ถ้าเป็น an-225 นี่...
  • เข้า เวบบอร์ดไม่ได้ค รัับ

ข้อมูลของผู้ใช้QR Code for TAF

TAF Social Networkทุกท่านสามารถติดตาม
ThaiArmedForce.com
ใน Social Network ได้ที่


กด Like TAF ใน Facebook ได้ที่นี่

Follow TAF ใน Twitter ได้ที่นี่

Instagram

กด Follow TAF ใน Foursuare ได้ที่นี่