TAF Special #48 - พิธีปล่อยเรือต.994 เรือรบตามพระราชดำริลงน้ำ

อาจกล่าวได้ว่าประเทศไทยโชคดีที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะประเทศไทยยังมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นนักเดินเรือ ทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้กองทัพเรือและประเทศไทยต่อเรือได้เอง ภายหลังจากที่ทรงมีพระราชดำริให้กองทัพเรือจัดสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุดเรือต.91 มาแล้วเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมา ก็ทรงมีพระราชดำริให้กองทัพเรือทดลองขยายขนาดและพัฒนาแบบแผนของเรือให้ใหญ่ขึ้นและดีขึ้น โดยทรงพระราชทานการช่วยเหลือและพระราชทานคำแนะนำในทุกกระบวนการจนกลายมาเป็นเรือต.991-993 ซึ่งถือเป็นเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งที่ทันสมัยและเป็นความภาคภูมิใจของกองทัพเรือและประชาชนชาวไทยทุกคน

หลังจากเรือชุดเรือ ต.991-993 แล้ว กองทัพเรือได้พิจารณาปรับปรุงแบบแผนของเรือต.991 ให้ดียิ่งขึ้น โดยจัดเรียงห้องต่าง ๆ ใหม่และออกแบบการจัดวางระบบอาวุธใหม่เพื่อให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศไทย จนกลายมาเป็นเรือชุดเรือ ต.994-996 ซึ่งกองทัพเรือจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถือเป็นเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งที่ทันสมัยที่สุดแบบหนึ่งในภูมิภาคนี้ โดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการต่อเรือ ต.994 ด้วยตัวเอง และบริษัท มาร์ซัน จำกัดทำการต่อเรือ ต.995-996 ที่อู่ของบริษัท มาร์ซัน

และเมื่อเวลา 16.00 น. ในวันที่ 11 กรกฏาคม 2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานในการทำพิธีปล่อยเรือ ต.994 ลงน้ำ ณ กรมอู่ทหารเรือ โดยในพระราชพิธีนี้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการเหล่าทัพ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากเฝ้ารับเสด็จ สร้างความปลื้มปิติให้กับกำลังพลของกองทัพเรือที่มีส่วนในการสร้างเรือลำนี้ขึ้นมา ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นเรือรบฝีมือคนไทยอย่างแท้จริง

เรือชุดเรือ ต.994 นั้นมีความแตกต่างที่เห็นได้ชัดคือ แม้ว่ากองทัพเรือจะยังใช้ปืนกล 30 มม. MSI DS-30MR Sea Hawk เป็นปืนหลักของเรือซึ่งติดตั้งบริเวณหัวเรือ แต่กองทัพเรือเลือกใช้ Oto Melara Naval Turret ขนาด 12.7 มิลลิเมตร ติดตั้งบนที่ว่างบนหลังคาของเรือด้านหลังแทนการติดตั้งปืนกล DS-30MR อีกกระบอกหนึ่งเหมือนในชุด ต.991 โดยปล่อยที่ว่างด้านหลังไว้สำหรับการติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำในอนาคต

ทั้งนี้ สำหรับเรือ ต.995-996 นั้น บริษัท มาร์ซัน จะทำพิธีปล่อยเรือลงน้ำในวันที่ 13 กรกฏาคม 2554 นี้ และกองทัพเรือจะทำการทดสอบเรือทั้ง 3 ในทะเลก่อนเข้าประจำการต่อไป

โครงการจัดสร้างเรือ ต.994 นี้ถือว่าเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพึ่งพาตนเองอย่างแท้จริงและครบวงจร โดยนอกจากกองทัพเรือจะได้มีโอกาสพัฒนาฝีมือและเทคโนโลยีในการต่อเรือแล้ว ยังเป็นโอกาสให้กองทัพเรือได้สนับสนุนอุตสาหกรรมการต่อเรือในประเทศโดยการให้บริษัทเอกชนจัดสร้างเรือที่เหลืออีกสองลำ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาตนเองที่ยั่งยืน และเป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างแท้จริง

2019  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates