dịch vụ seo hcm v cc sản phẩm khc của cng ty chng ti l dịch vụ seo tphcm hay cng ty seo hcm v dịch vụ seo tphcm dịch vụ seo hcm
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
TAF Special #84 - พิธีปิดการฝึกยุทธวิธีผสมในการฉลองวาระครบรอบ ๓๐ ปี ความร่วมมือด้านการฝึกบินระหว่างกองทัพอากาศและกองทัพอากาศสิงคโปร์ Print E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 25 August 2013 13:55

ตัวอย่างที่แสดงมิติความสัมพันธ์ต่อประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซี่ยนที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่ดีที่สุด  คือความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพอากาศและสิงคโปร์  เป็นเวลากว่า3ทศวรรษมาแล้ว ที่ความร่วมมือด้านการทหารระหว่างสองประเทศได้ก่อกำเนิดขึ้น จากการเริ่มต้นของการฝึกบินร่วมกัน ได้ผ่านบททดสอบในยามวิกฤติร่วมกันมาแล้วอย่างเป็นรูปธรรม ความผูกพันที่มีอยู่ของกำลังพลได้ถูกส่งต่อกันมารุ่นต่อรุ่น ความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้ล้วนแต่ส่งผลต่อความร่วมมือที่เพิ่มมากขึ้นดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จนกล่าวได้ว่ากองทัพอากาศไทยและสิงคโปร์เป็นพันธมิตรร่วมกันด้านความมั่นคงของภูมิภาคอาเซี่ยนอย่างเป็นรูปธรรม และส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาการปฏิบัติงานในอากาศร่วมกัน จนต่างเป็นกองทัพอากาศที่มีขีดความสามารถในชั้นแนวหน้าของภูมิภาค
เพื่อเป็นการรำลึกถึงจุดเริ่มต้นแห่งความสัมพันธ์นี้ กองทัพอากาศ และกองทัพอากาศสิงคโปร์ กำหนดจัดงานฉลองวาระครบรอบ 30 ปี ของความร่วมมือด้านการบินของทั้งสองประเทศ โดยมี พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานกรรมการ  ภายใต้ชื่องาน “30th ANNIVERSARY RTAF-RSAF COMBINED EXERCISE” ใช้คำขวัญว่า “FRIENDSHIP THROUGH COOPERATION” เป็นคำขวัญเดียวกับการฝึกผสม AIR THAISING และกำหนดให้มีตราสัญลักษณ์ “30th ACE”

กองทัพอากาศได้เริ่มจัดการฝึกผสม AIR THAISING ร่วมกับ กองทัพอากาศสิงคโปร์ ณ กองบิน 1 ตั้งแต่ปี 2526    เป็นต้นมา โดยผลัดกันเป็นเจ้าภาพ คือ การฝึกที่บังคับการ (Command Post Exercise, CPX) ทำการฝึก ณ ฐานทัพอากาศ PAYA LEBAR  ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่10-16 สิงหาคม2526  มีกองทัพอากาศสิงคโปร์ เป็นเจ้าภาพ ส่วนการฝึกภาคปฏิบัติการบิน (Air Maneuvering Exercise, AMX)   จัดขึ้นในประเทศไทย ณ กองบิน 1  ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 6 ตุลาคม 2526  มีกองทัพอากาศเป็นเจ้าภาพ ภายใต้ชื่อรหัส AIR  THAISING 1/83 กองทัพอากาศสิงคโปร์จัดเครื่องบินขับไล่แบบ F-5E/F, HUNTER และ A-4 เข้าร่วมการฝึก ในขณะที่กองทัพอากาศ จัดเครื่องบินขับไล่แบบ F-5 A/B/E/F เข้าร่วมการฝึก จนก้าวเข้าสู่ยุคเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงแบบ F-16A/B ที่ทั้งสองชาตินำเข้าร่วมการฝึกร่วมกัน การฝึกมาจนกระทั่งปี 2537 รวมทั้งหมด 12 ครั้ง

ขณะเดียวกันกองทัพอากาศได้ส่งกำลังเข้าร่วมการฝึกหลายฝ่าย COPE THUNDER ร่วมกับกองทัพอากาศสหรัฐ ฯ และกองทัพอากาศมิตรประเทศอื่น ๆ เป็นประจำทุกปี ณ ฐานทัพอากาศ Clark ประเทศฟิลิปปินส์  โดยเข้าร่วมเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2525 ภายใต้รหัส COPE THUNDER 82-3  จนกระทั่งในปี 2534  เกิดสถานการณ์ด้านการเมืองและภัยธรรมชาติในประเทศฟิลิปปินส์ เป็นเหตุให้การฝึก COPE THUNDER ไม่สามารถดำเนินการฝึกที่ประเทศฟิลิปปินส์ได้ (ปัจจุบันได้ย้ายไปทำการฝึก   ในประเทศสหรัฐฯ ) ซึ่งเมื่อแรกเริ่มที่ย้ายออกจากฟิลิปปินส์นั้นสหรัฐฯ ได้แสวงหาพื้นที่ในภูมิภาคนี้ เพื่อฝึกทดแทน และพบว่าประเทศไทยมีศักยภาพสูงสำหรับการฝึกขนาดใหญ่ 
ต่อมา เมื่อวันที่ 29  มิถุนายน 2536 คณะรัฐมนตรีมีมติให้มีการฝึกพหุภาคี หรือการฝึกหลายชาติ (MULTILATERAL EXERCISE) ระหว่างกองทัพอากาศ กองทัพอากาศสิงคโปร์ และกองทัพอากาศสหรัฐฯ โดยได้ยกเลิกการฝึก 2 ชาติ   รหัส AIR THAISING และเริ่มจัดการฝึก 3 ชาติครั้งแรกในปี 2538 ภายใต้รหัสการฝึกใหม่ว่า COPE TIGER 95 ใช้พื้นที่   กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา เป็นหลัก และดำเนินการฝึกมาจนถึงปัจจุบัน
การจัดงานฉลองวาระครบรอบ 30 ปี ของความร่วมมือด้านการบินของกองทัพอากาศ และกองทัพอากาศสิงคโปร์      มีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย กิจกรรมด้านการบิน เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ด้านการบินร่วมกัน โดยการฝึกบินทางยุทธวิธีผสม และการสัมมนาเกี่ยวกับศาสตร์ด้านการบิน

สำหรับการฝึกบินยุทธวิธีผสมระหว่างทั้งสองกองทัพอากาศ โดยมี นาวาอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ ผู้บังคับการกองบิน 1 เป็นผู้อำนวยการฝึกบินยุทธวิธีผสมระหว่างกองทัพอากาศและกองทัพอากาศสิงคโปร์ มีอากาศยานเข้าร่วมการฝึกประกอบด้วย เครื่องบินขับไล่แบบที่ 19/ก (F-16A/B) จำนวน 6 เครื่อง จากกองบิน 1 และเครื่องบินขับไล่แบบ F-5E จำนวน 6 เครื่องจากกองทัพอากาศสิงคโปร์ พร้อมกำลังพลฝ่ายละ140 คน เข้าร่วมการฝึกและการสัมมนาร่วมกัน
ในวันที่ 20สิงหาคม พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ  เป็นประธานร่วมกับ พลอากาศจัตวา Hoo Cher Mou ผู้บัญชาการทหารอากาศสิงคโปร์ ในพิธีปิดการฝึกยุทธวิธีผสมในการฉลองวาระครบรอบ 30 ปี ความร่วมมือด้านการฝึกบินระหว่างกองทัพอากาศและกองทัพอากาศสิงคโปร์  ณ กองบิน 1โดยผู้บัญชาการทหารอากาศ เดินทางมาถึงโดยเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 13 หรือ A310 เพื่อรอต้อนรับผู้บัญชาการทหารอากาศสิงคโปร์ ที่จะเดินทางมาโดยเครื่องบินลำเลียงแบบฟ๊อคเกอร์ F50 จากสาธารณะรัฐสิงคโปร์

จากนั้นเป็นการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศร่วมกันและกล่าวโอวาส แก่กำลังพลทั้งสองฝ่าย ก่อนจะถ่ายรูปร่วมกันโดยมีการจัดแถวของกำลังพลเป็นเลข 30 เพื่อบันทึกเอาไว้เป็นประวัติเช่นเดียวกับที่เคยมีการจัดแถวเป็นเลข25เมื่อครั้งการจัดงานครบรอบ 25 ปีในปี พศ.2551
แม้ว่าการจัดงานในครั้งนี้การปฏิบัติงานส่วนกำลังพลจะเป็นภารกิจในรูปแบบGoodwill visit ไม่ได้เน้นในด้านการปฏิบัติงานทางทหาร ดังเช่นการฝึก Cope Tiger เป็นการร่วมฝึกบินหมู่ร่วมกันระหว่างอากาศยานของทั้งสองประเทศแต่สิ่งที่แสดงออกถึงการให้ความสำคัญของงานในครั้งนี้ ที่นอกจากผู้บัญชาการกองทัพอากาศของทั้งชาติจะเดินทางมาร่วมงานด้วยดัวเองแล้ว อดีตผู้บัญชาการของทั้งสองฝ่ายยังเดินทางมาร่วมงานอีกถึงห้าท่าน ไม่นับรวมนายทหารระดับสูงอีกจำนวนมากที่เคยได้ปฏิบัติงานร่วมกันต่างเดินทางมายังกองบิน1อีกเป็นจำนวนมาก

เสร็จสิ้นจากพิธีปิดอย่างเป็นทางการแล้ว แต่สิ่งที่สร้างความประทับใจให้กับแขกของกองทัพอากาศคือ การจัดพิธีต้อนรับในช่วงเย็น ที่กองบิน1จัดพื้นที่หน้าอาคารธูปเตมีย์ให้กลายเป็นลานประวัติศาสตร์ ด้วยการจำลองปราสาทหินพนมรุ้ง มาเป็นฉากหลังที่บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่กองบิน1ด้วยเทคนิคแสงสีที่ตื่นตาตื่นใจ พร้อมทั้งการแสดงต้อนรับของนางอัปสรที่เป็นเอกลักษณ์อันงดงามอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวโคราช

พื้นที่ภายในตัวอาคารเป็นพื้นที่ถูกเตรียมเอาไว้สำหรับบอกเล่าเรื่องราวในอดีตของการฝึกที่ผ่านมาในอดีต ซึ่งนายทหารระดับสูงของทั้งสองฝ่ายต่างได้มีโอกาสรำลึกถึงความหลังกันตั้งแต่จุดนี้ หลายท่านได้เซ็นลายเซ็นต์เป็นที่ระลึกบนภาพในอดีตร่วมกัน อันเป็นการเริ่มบรรยากาศของงานเลี้ยงที่อบอุ่นในรูปแบบ “เพื่อนมีต่อเพื่อน”ด้วยกัน จุดที่เป็นไฮไลท์ของงานในครั้งนี้คือช่วงเวลาของการนำเสนอภาพยนต์สารคดีที่รวบรวมภาพในอดีตของการปฏิบัติงานร่วมกันของทั้งสองชาติตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน สร้างความประทับใจให้ผู้ร่วมงานในคืนนั้นได้เป็นอย่างดี จนพลอากาศจัตวา Hoo Cher Mou ได้กล่าวไว้ในส่วนหนึ่งของคำกล่าวปิดงาน “เวลา 30 ปี ของความสัมพันธ์ของกองทัพอากาศไทย และสิงคโปร์นั้น เป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมาก เมื่อการฝึกไทย-สิง ได้เริ่มขึ้น ผมและผู้บัญชาการอึ้ง ( Major General Ng Chee Khern อดีตผู้บัญชาการกองทัพอากาศสิงคโปร์ ที่เดินทางมาร่วมงานด้วย)ยังเป็นเพียงนักเรียนอยู่ จากภาพที่ได้เห็นในวิดีโอ ในภาพของนิทรรศการที่เราได้เห็นกันไป คงเป็นสิ่งที่พิสูจน์ถึงมิตรภาพที่เรามีต่อกันได้เป็นอย่างดี ผมอยากให้เหล่านักบินของกองทัพอากาศสิงคโปร์ในปัจจุบันที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ ได้รับรู้ถึงสิ่งที่ผูกพันกองทัพอากาศทั้งสองมีต่อกันตลอดเวลาที่ผ่านมา นั้นคือเหตุผลที่ผมและเหล่าผู้บัญชาการระดับสูงต่างมาร่วมงานในครั้งนี้ ”

แม้แต่ในช่วงของการสิ้นสุดงานเลี้ยง บรรยาการของมิตรภาพแห่งการสังสรรค์ของเพื่อนเก่ายังคงมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยม การแลกของที่ระลึกกองทัพอากาศสิงคโปร์ก็ดูเหมือนจะรู้ใจเพื่อนของเขาด้วยการนำข้าวโพดคั่ว “การ์เล็ต”ที่เป็นของฝากยอดนิยมของสิงคโปร์ในขณะนี้ ลำเลียงมาพร้อมกับเครื่องฟ๊อคเกอร์มามอบให้แลกเปลี่ยนกับของที่ระลึกของฝ่ายไทยเราคงไม่ต้องบอกหรอกว่าของฝากจากสิงคโปร์นี้ถูกใจแค่ไหน
เรื่องราวความผูกพันของระหว่างกองทัพอากาศและกองทัพอากาศสิงคโปร์นั้นจะยังคงมีไปยังต่อเนื่อง และแนบแน่นตามห้วงเวลาที่เพิ่มมากขึ้น ดังถ้อยคำมากมายที่ถูกบันทึกไว้บนบอร์ดที่ระลึกที่ทุกคนได้เข้าร่วมงานได้เขียนฝากเอาไว้ หนึ่งในถ้อยคำที่ถ่ายทอดความสัมพันธ์นี้ได้ชัดเจนที่สุด คงเป็นประโยค “Thai Sing Forever!”

 

Comments  

 
0 #1 Spacemarines 2013-08-27 04:01
ข้ออนุญาตพิสูจน ์อักษรครับ โอวาทนะครับ ไม่ใช่โอวาส
 
 
0 #2 CT-Ghost 2013-08-31 22:10
งานนี้ F-16 ไทย ชนะ ชัวร์
 

สมาชิกเท่านั้นจึงสามารถแสดงความเห็นได้ โปรดสมัครสมาชิกหรือติดต่อผู้ดูแลระบบ
Only registered user is able to comment. Please register or contact administrator.

Who's Online

We have 90 guests online

Comment ล่าสุด

  • ขอแสดงความเสียใ จและอาลัยใน นบ. ผู้วายชนม์อีกคร ั้...
  • ดีใจกับข้าราชกา รกองบินตำรวจด้ว ยครับที่ได้เครื ่อ...
  • อะไรก็ได้ครับเท ่าที่กองทัพอากา ศผู้ใช้งานจะพิจ าร...
  • ถ้าเป็น an-225 นี่...
  • เข้า เวบบอร์ดไม่ได้ค รัับ

ข้อมูลของผู้ใช้QR Code for TAF

TAF Social Networkทุกท่านสามารถติดตาม
ThaiArmedForce.com
ใน Social Network ได้ที่


กด Like TAF ใน Facebook ได้ที่นี่

Follow TAF ใน Twitter ได้ที่นี่

Instagram

กด Follow TAF ใน Foursuare ได้ที่นี่